JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE BESPLATNE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 6. 10. 2023.

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu.

Mentori - radno angažovana lica u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (ARRA), koja poseduju sertifikat da su uspešno završila obuke za mentore koje je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj nizovati Razvojna agencija i/ili Projekat „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija)” (RAS – JICA) finansiran od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Unapređenje produktivnosti – KAIZEN
 • Podrška u marketinškim aktivnostima
 • Konsalting;
 • Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na  odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Korisnici mentoringa mogu biti novoosnovana i postojeća mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnici i zadruge.

U zavisnosti od potreba i tipa korisnika, a u skladu sa standardizovanom RAS i JICA metodologijom,  za vreme sprovođenja Programa, mentor može da realizuje od 25 do 50 sati besplatne standardizovane usluge mentoringa.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti - registrovani pre septembra 2020. godine;
 • Zadruge.
   

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
   

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2023. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:

1.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;  
2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;
Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Napomena 2: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2023. godini.

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre septembra 2020. godine:

2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
2.2 Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;  
Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

3. Za zadruge:

3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

3.2. Potvrda nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve  javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2023. godini.

 

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd

Telefon: 011/2186-730; 011/2186-740

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rarei.rs

 

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“

Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar 

Telefon: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.raris.org

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Adresa: Dr Kornela Radulovića 18, Zrenjanin

Telefon: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.banat.rs

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac

Telefon: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.centarzarazvoj.org

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo

Telefon: 036/397-777;  036/397-770

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.kv-rda.org

Regionalna razvojna agencija „JUG“

Adresa:  Balkanska 2/3, Niš

Telefon: 018/515-447

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rra-jug.rs

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

Adresa: Petra Ćelovića 13 a, Užice

Telefon: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rrazlatibor.co.rs

Regionalna razvojna agencija Bačka

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad

Telefon: 021/557-781

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rda-backa.rs

Regionalna razvojna agencija Srem

Adresa: Glavna 172, Ruma

Telefon: 022/470-910

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rrasrem.rs

Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA

Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar

Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.seda.org.rs

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac

Telefon: 034/302-701; 034/302-702

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.redasp.rs

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica

Telefon: 015/876-096; 015/875-993

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rrappr.rs

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac

Telefon: 012/510-824

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rra-bp.rs

Regionalna razvojna agencija PANONREG

Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica

Telefon: 024/554-107

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.panonreg.rs

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

Adresa: Trg kosovskih junaka 6/5, Kruševac

Telefon: 037/202-336

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.arrro.rs

Regionalna razvojna agencija „Pčinjskog okruga“ d.o.o. Vranje

Adresa: Partizanska 10A/21, Vranje

Telefon: 064/685-8604

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.veeda.rs

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“

Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo

Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.rrajuznibanat.rs

 

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

Prateća dokumentacija

Tekst Javnog poziva

Uputstvo za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa

Obrazac 1 - Prijava

Obrazac 2 - Evaluacija prijava od strane ARRA

Obrazac 3 - Lista predloženih i odbijenih korisnika ARRA

Obrazac 4 - Akcioni plan

Obrazac 5 - Izveštaj o trajanju usluge

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…