Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинг

Расписан је Јавни позив за спровођење бесплатне менторинг услуге која се реализује у оквиру Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се имплементира преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција.

Менторинг је бесплатна услуга којом се пружа свеобухватна подршка корисницима кроз индивидуални приступ. Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторство помаже власнику или директору предузећа да препозна кључну тачку потенцијала свог пословања, а корисник уз помоћ менторинга развија и спроводи акциони план који има за циљ побољшање пословних резултата.

Ментори имају професионално искуство у раду са малим и средњим предузећима, долазе из 17 акредитованих регионалних развојних агенција и сертификовани су од стране Развојне агенције Србије, а у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу.

До сада је услугу менторства у Србији користило преко 2.500 корисника. Према подацима, у тим привредним субјектима забележено је кумулативно повећање пословне добити за 15% у односу на претходну годину.

Јавни позив је отворен до 16. јула 2021. године.

Право на учешће на јавном позиву имају:

1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове:

 • регистровани на територији Републике Србије;
 • имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

2. Задруге које испуњавају следеће услове:

 • да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
 • да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Јавни позив, Упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту РАС, www.ras.gov.rs, као и на интернет странама акредитованих развојних агенција и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

 

 1.  За новоосноване привредне субјекте-не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива:
 • Образац 1- Попуњена пријава;
 •  Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;
 •  Биланс стања и биланс успеха подносиоца пријаве за 2020. годину – Копија Потврде о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за 2020. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за 2020. годину, доставити копије биланса стања и биланса успеха за 2020. годину, уз писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду (Образац 2);

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 1.2. и 1.3. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2021. години.

 

 1. За привредне субјекте који су регистровани пре маја 2018. године:
 • Образац 1- Попуњена пријава;
 • Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде; 
 • Биланс стања и биланс успеха подносиоца пријаве за 2020. годину – Копија Потврде о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за 2020. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за 2020. годину, доставити копије биланса стања и биланса успеха за 2020. годину, уз писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду (Образац 2);

 Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

 1. За задруге:
 • Образац 1- Попуњена пријава;
 • Потврда надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све  јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;
 • Биланс стања и биланс успеха за 2020. годину - Копија Потврде о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за 2020. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за 2020. годину, доставити биланс стања и биланс успеха за 2020. годину,за које овлашћено лице из задруге мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком:

Пријава на јавни позив за добијање услуге менторинг у 2021. години.

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд

Адреса: Топличин венац 11/4, Београд
Телефон: 011/2186-730; 011/2186-740

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.www.rarei.rs

 

Пратећа документација: 

РАРЕИ

РАРЕИ представља кључног носиоца развојних процеса града Београда као европског региона, као и кључног носиоца сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама у процесу европских интеграција. РАРЕИ је акредитована од стране Развојне агенције Србије. Наши чланови су Град Београд, Привредна комора Србије и Институт економских наука.

Где се налазимо

Контакт

Топличин венац 11/4

11000 Београд

тел/факс +381 11 2186 730

тел/факс +381 11 2186 740

РАДНО ВРЕМЕ: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…