Inkluzivni naučni projekat Evropskog socijalnog fonda

Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work (DI-MARC)

Međunarodni konzorcijum sa Institutom ekonomskih nauka iz Beograda kao rukovodiocem projekta, otpočeo je 1. oktobra 2023. godine sa realizacijom inkluzivnog naučnog projekta „Osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje digitalnih marketing kompetencija“ (eng. „Digital Marketing Capacity Building - Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work“ kraće DI-MARC).

DI-MARC projekat je odobren u okviru izuzetno kompetitivnog poziva ESF-2022-SOC-INNOV Evropskog socijalnog fonda plus (ESF), te izbodovan od strane recenzenata sa 96/100 poena, što je jedna od najviših ocena koje su projekti iz oblasti društvenih nauka iz Srbije dobili na programima koje finansira Evropska komisija. Period realizacije projekta je 24 meseca (1. oktobar 2023. godine – 30. septembar 2025. godine).

 

 

DI-MARC projekat realizuje Departman za digitalnu ekonomiju Instituta ekonomskih nauka u saradnji sa devet institucija iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, u okviru Komponente za zapošljavanje i socijalne inovacije Evropskog socijalnog fonda plus, kao glavnog programa EU u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike koji je otvoren i za države kandidate za članstvo u EU.

Partneri koji učestvuju u realizaciji projekta:

  1. Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija – rukovodilac projekta
  2. Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije, Beograd, Srbija
  3. Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd, Srbija
  4. Jaglac - udruženje osoba sa intelektualnim teškoćama, Orahovica, Hrvatska
  5. Centar za preduzetništvo, Osijek, Hrvatska
  6. Preduzetničko - razvojni centar Opštine Erdut, Hrvatska
  7. Opština Erdut, Hrvatska
  8. MAMM, Nikšić, Crna Gora
  9. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
  10. Opština Kotor, Crna Gora.

 

DI-MARC projekat je fokusiran na implementaciju digitalnih tehnologija u funkciji unapređenja inkluzije, odnosno na unapređenje digitalnih marketing kompetencija osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu (remote work). Rad na daljinu stvara izuzetan potencijal za zapošljavanje osoba sa fizičkim invaliditetom, međutim ključni izazovi sa kojima se one suočavaju su delimična ili potpuna isključenost sa tržišta rada i nedostatak digitalnih kompetencija potrebnih za zapošljavanje, kako na tradicionalnom tržištu rada, tako i na digitalnim platformama za rad na daljinu (Upwork, Freelancer, Fiverr). S tim u vezi, cilj DI-MARC projekta je unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom, koji se postiže (1) procenom nivoa njihovih postojećih veština i kompetencija i (2) kreiranjem i sprovođenjem programa obuke usmerenih na izgradnju i unapređenje kompetencija potrebnih za rad. Segment digitalnog marketinga je odabran kao primarni za istraživanje jer je na platformama za rad na daljinu značajno povećana potražnja za poslovima u ovoj oblasti, te su i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa fizičkim invaliditetom najveće u oblasti digitalnog marketinga.

 

 

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…