Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih zapošljavanju žena, za podršku za otpočinjanju sopstvenog biznisa

Privredno društvo MOZZART DOO Beograd zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa zaključenim Protokolima o saradnji,  objavljuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih samozapošljavanju nezaposlenih žena, za podršku započinjanju sopstvenog biznisa.

Opšti cilj je ekonomsko osnaživanje žena, promocija rodne ravnopravnosti, razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva kod nezaposlenih žena, posebno u nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju žena preduzetnica.

Podrška obuhvata  bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja, na osnovu dostavljenog Zahteva za dodelu sredstava za samozapošljavanje u kojem je opisan predlog projekta sa analizom troškova i jednogodišnjim planom razvoja projekta nezaposlenih žena, za pokretanje i vođenje posla, dodelom bespovratnih sredstava.

Privredno društvo MOZZART DOO Beograd obezbediće  medijsku, marketinšku i logističku podršku odabranim projektima u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima.

Ciljna grupa

               Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju žene koje su nezaposlene i imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Finansijska sredstva

Ukupno raspoloživa sredstva za namene ovog Javnog poziva, iznose 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate sredstava.

Bespovratna sredstva dodeljuju se u ukupnom iznosu od najviše 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate sredstava, po odabranom projektu, u zavisnosti od svake pojedinačne poslovne ideje nezaposlene žene, u cilju osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Sredstva se dodeljuju prema dinamici utvrđenoj ugovorom zaključenim između pravnog lica koje osnuje podnositeljka zahteva i finansijera – Privrednog društva MOZZART DOO Beograd, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava.

Nezaposlena žena koja ostvari pravo na bespovratna sredstva u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje dvanaest meseci, počev od dana dodele bespovratnih sredstava, odnosno otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pre dodele sredstava,  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vrše proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova ovog javnog poziva za nezaposlenu ženu.

Uslovi za učešće

 • Da je žena nezaposlena;
 • Da je državljanka Republike Srbije;
 • Da nije pravnosnažno osuđivana na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.
 • Da imaju jasnu poslovnu ideju i pravilno ispunjen Zahtev za dodelu sredstava za samozapošljavanje koji je deo dokumentacije uz ovaj Javni poziv.

Dodatni kriterijumi po prioritetima za dodelu bespovratnih sredstava nezaposlenim ženama:

 • Da pripada kategoriji teže zapošljivih lica;
 • Da svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom;

Obavezna dokumentacija za konkurisanje

 • Zahtev za dodelu sredstava za samozapošljavanje sa osnovnim podacima i opisom poslovne ideje;
 • Kopija lične karte ili očitana lična karta;
 • Uverenje o državljanstvu koje nije starije od šest meseci;
 • Uverenje da je žena prijavljena na evidenciju lica koja traže zaposlenje (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje) ili Izjava data pred javnim beležnikom da je nezaposlena;
 • Uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP)
 • Izjava o pristanku na obradu podataka o ličnosti za svrhe konkurisanja

Dodatna  dokumentacija za konkurisanje koju dostavljaju projekti koji su ušli u uži krug za dodelu bespovratnih sredstava

 • Uverenje o imovinskom stanju (izdaje Katastar)

Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Privredno društvo MOZZART DOO Beograd  zadržavaju pravo, da ukoliko je potrebno zatraže i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

O pravilno podnesenim zahtevima i poslovnim idejama će odlučivati petočlana Komisija koju će činiti predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanja, socijalna i boračka pitanja, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Privrednog društva MOZZART DOO Beograd.

Nepotpuni zahtevi se neće razmatrati.

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Privrednom društvu MOZZART DOO Beograd biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Zahtev za dodelu sredstava za samopzapošljavanje sa navedenom obeveznom dokumentacijom dostavlja se neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, na adresu Privrednog društva MOZZART DOO Beograd, Takovska 49b, Beograd, sa napomenom: „za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih zapošljavanju žena” ili elektronskim putem na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rok za podnošenje Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Zahtevi kojima budu dodeljena bespovratna sredstva biće javno objavljeni na veb sajtovima Privrednog društva MOZZART DOO Beograd, Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u ovom Javnom pozivu.

Praćenje i kontrola

Korisnice koje dobiju sredstva u obavezi su da kao sredstvo obezbeđenja potpišu menicu na ime Privrednog društva MOZZART DOO Beograd.

Redovno informisati Privredno društvo MOZZART DOO Beograd o toku realizacije projekta na način na koji to odredi Privredno društvo MOZZART DOO Beograd.

Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i lica koja oni ovlaste imaju pravo uvida u svu dokumentaciju, neograničen pristup i mogućnost praćenja realizacije projekta.

Tokom realizacije projekta, u skladu sa utvrđenom dinamikom prenosa sredstava,  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Privredno društvo MOZZART DOO Beograd imaju pravo da zahtevaju narativni i finansijski izveštaj o namenski utrošenim sredstvima i realizaciji projekta, koji su korisnice sredstava dužne da dostave sedam dana od prijema zahteva.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava, kao i slučaju obavljanja registrovane delatnosti kraće od 12 meseci, a kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja sredstava služi blanko menica koju potpisuje korisnik sredstava.

Sve dodatne informacije možete naći na ovom linku.

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…